Opetuslupa

Opetuslupahakemus jätetään Ajovarman toimipisteessä, ja käsittelyä varten kannatta varata aika Ajovarman verkkopalvelusta. Opetuslupahakemuksen hinta on 30,00 euroa.
Siirry Ajovarman verkkopalveluun
Trafi myöntää opetusluvat. Jos luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, Trafi lähettää hakijalle opetuslupakortin postitse kotiin noin kahden viikon kuluessa luvan hakemisesta. Opetuslupakorttia on pidettävä opetusajotunneilla mukana.

Huom! Muista, että ensimmäistä korttia suorittavalla EAS-teoriat on oltava suoritettuna ennen ajo-opetuksen aloittamista ja todistus käydyistä tunneista mukana ajotunneilla!

Alla olevien linkkien kautta näet opetusluvan vaatimukset eri ajokorttiluokille:
B- luokan opetusluvan myöntämisen ehdot
AM120- luokan opetusluvan myöntämisen ehdot
AM121- luokan opetusluvan myöntämisen ehdot
A1-/A2-/A- luokan opetusluvan myöntämisen ehdot

Lähde: Trafi