Mopo-opetusluvan myöntämisen ehdot

Opetuslupa voidaan myöntää aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kuin opetettava täyttää 15 vuotta.

Opetusluvan myöntämisen edellytykset:

– Opettaja on täyttänyt 25 vuotta.
– Opettajalla on ollut A- tai B-luokan ajokortti vähintään viisi vuotta. 19.1.2013 jälkeen myönnetty AM/120-ajokortti, tai 1.6.2011─18.1.2013 myönnetty M-luokan ajokortti hyväksytään myös, jos kuljettajantutkinto on suoritettu mopolla. Ennen 1.6.2011 myönnetty M-luokan ajokortti ei oikeuta antamaan kuljettajaopetusta.
– Opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa.
– Opettaja on sopiva opetustehtävään viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella.

Takaisin

Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, on EAS-teoriat (ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus) pakolliset ennen ajo-opetuksen aloittamista. Todistusta suoritetusta koulutuksesta tulee pitää ajaessa mukana.
Ajo-opetuksen ja ajoharjoittelun liikenteessä voi aloittaa vasta, kun opetettava on täyttänyt 15 vuotta.
Mopo-opetuksessa vastuullinen kuljettaja on opetettava.
Lähde: Trafi