B- luokan opetusluvan myöntämisen ehdot

Opetusluvan myöntämisen edellytykset:

– oppilas on vähintään 16 -vuotias
– opettaja on vähintään 25 -vuotias
– opettajalla on ollut B-luokan ajokortti vähintään 5 vuotta
– opettaja ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
– opettaja on sopiva opetustehtävään viranomaisrekistereistä saatavien tietojen perusteella

Takaisin

Jos suoritettava ajokortti on ensimmäinen, on EAS-teoriat (ensimmäisen ajokortin suorittajan koulutus) pakolliset ennen ajo-opetuksen aloittamista. Todistusta suoritetusta koulutuksesta tulee pitää ajaessa mukana.
Ennen ajokoetta tulee myös suorittaa 8 tunnin riskienhallintakoulutus.
Opetusluvalla opetettaessa vastuullinen kuljettaja on aina opetusluvan haltija.

Lähde: Trafi